Connection error: SQLSTATE[HY000] [2002] php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known Langeler & Co
Informations - och IT - säkerhet

I allt mer komplexa IT system kräva djuplodande kompetens inom virutualisering, signalskydd, kryptografi och identifiering av attackytor. Vi genomför analyser, testning, granskning samt lösningar. Vi kan hjälpa er med arkitektur, teknisk projektledning och implementation.

Management

Verksamhet - och organisationsutveckling med specialisering inom förändringsarbete. Specialistkunskap finns inom HR och arbetsrätt, GDPR implementation, SAM och affärsutveckling. Vi kan hjälpa er med interimslösningar eller kortare riskanalys med förslag på lösningar vid avgränsade uppdrag.

Webbutveckling

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Reprehenderit maiores nam, aperiam minima assumenda deleniti hic. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Reprehenderit maiores nam, aperiam minima assumenda deleniti hic.

Om Langeler & Co

Vi är ett familjeföretag med kompetens som kompletterar varann. Vill ni samarbeta med ett företag som jobbar engagerat, lösningsfokuserat och med dig som kund i första rummet kontakta oss för mer information.

Kontakta oss